Tải sách – Download sách Sống Đạo Giữa Đời Thường của tác giả Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm thuộc thể loại Sách Tôn Giáo - Tâm Linh miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Nghĩa nhiệm màu ấy nay được Hòa thượng Thánh Nghiêm trình bày rất ngắn gọn súc tích nhưng rất dễ hiểu và dễ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con chưa có duyên tu, nhưng lại có may mắn được tiếp xúc và thực hành lời dạy đó. Mới nhận ra mình như có được những viên ngọc sáng trong bầu trời Phật pháp. Thật an lành và hạnh phúc biết bao khi chúng ta được tiếp xúc giáo pháp và các bậc thánh tăng để nhận rõ chân tâm và gieo trồng những hạt giống từ bi, trí tuệ những hạt giống của tình thương yêu và sự hiểu biết đến muôn loài.

 

Trăm ngàn ức hiếp khó tìm cầu

Nay con thấy nghe xin trì tụng

Nguyên rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.”

Sống Đạo Giữa Đời Thường

Từ khóa tìm kiếm