Tải sách – Download sách Hỏi - Đáp Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Hiện Hành của tác giả TS. Đỗ Đức Hồng Hà thuộc thể loại Luật - Văn Bản Luật miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Nội dung sách được biên soạn trên cơ sở các văn bản giải thích, hướng dẫn áp dụng Bộ Luật hình sự đang có hiệu lực, từ Luật đến văn bản dưới luật, tương ứng với từng điều khoản của Bộ Luật Hình sự. Cuốn sách này không chỉ có ý nghĩa lý luận, ý nghĩa lịch sử mà còn có ý nghĩa thực tế sâu sắc và bổ ích.

Từ khóa tìm kiếm