Tải sách – Download sách Kinh Tế Học (Tập 2) của tác giả Paul A Samuelson - Willam D. Nordhalls thuộc thể loại Sách kinh tế miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Kinh Tế Học (Tập 2)
Kinh tế học là một khoa học động - luôn thay đổi để phản ánh những xu hướng biến chuyển của những vấn đề kinh tếm của môi trường và nền kinh tế thế giới, cũng như của xã hội nói chung. Khi kinh tế học và thế giới rộng lớn hơn xung quanh ta phát triển thì cuốn sách này cũng vậy. Mỗi một chương của nó đều bám sát những thay đổi của những phân tích kinh tế và chính sách kinh tế.

Từ khóa tìm kiếm