Tải sách – Download sách Tiếng Nhật Thực Dụng - Tập 1 (Kèm CD) của tác giả Trần Việt Thanh thuộc thể loại Sách Học Ngoại Ngữ miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Nội dung cuốn sách bao gồm 4 phần: mẫu câu, đàm thoại, văn phạm, từ vựng. Chúng tôi cũng đưa ra nhiều các ví dụ đơn giản nhằm giúp người đọc có thể hiểu rõ thêm. Từ vựng được cung cấp khá đầy đủ, bao gồm những từ trong cuộc sống hằng ngày, công việc, du lịch...

Từ khóa tìm kiếm