Tải sách – Download sách Phương Pháp Viết Sáng Kiến, Kinh Nghiệm Của Cán bộ Công Chức Ngành Giáo Dục của tác giả thuộc thể loại Sách Tham Khảo miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Phần 6: Phương pháp đánh giá công tác giảng dạy.

Phần 4: Một số phương pháp, sáng kiến và kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục.

Phương Pháp Viết Sáng Kiến, Kinh Nghiệm Của Cán bộ Công Chức Ngành Giáo Dục

Mục lục:

Phần 7: Một số phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Phần 1: Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020 của chính phủ.

Phần 3: Vận dụng phương pháp, sáng kiến và kinh nghiệm trong giảng dạy.

Phần 2: Hướng dẫn phương pháp viết một sáng kiến, kinh nghiệm giáo dục.

Từ khóa tìm kiếm