Tải sách – Download sách Thực Hành Autocad 2017 Cơ Bản Và Nâng Cao (Kèm CD) của tác giả VL - Comp thuộc thể loại Sách Công Nghệ Thông Tin miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

  • Khảo sát giao diện AutoCad 2017
  • Tạo bản vẽ đầu tiên
  • Thiết lập và sử dụng các công cụ soạn thảo
  • Tổ chức đối tượng với các khối và nhóm
  • Truy vết các lớp và khối
  • Hiệu chỉnh và sử dụng dữ liệu
  • In ấn, vẽ và sử dụng các phím tắt

Sách gồm các phần chính:

Từ khóa tìm kiếm