Tải sách – Download sách Chân Lạp Phong Thổ Ký của tác giả Chu Đạt Quan thuộc thể loại Sách Lịch sử miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Review từ độc giả Tiến Coi

Sách bị nhăn.... bảo quản chua tốt Hy vog đơn hàng tiếp theo se tốt hơn

Review từ độc giả Lê Võ Sơn Quân

Chỉ là những dòng ghi lại cho một chuyến đi sứ của Chu Đạt Quan cùng đoàn đến Chân Lạp đã giúp mang lại cho ta một cái nhìn rõ hơn về cuộc sống của người dân, cách ăn mặc, kiến trúc - dù không đi sâu vì sao, như thế nào như những sự kiện lịch sử nhưng nó cũng là những chi tiết lý thú về con người xưa. Một cửa sông nào đó trong Cửu Long (Mê Kông) bạn đọc hãy tìm hiểu nha, là con đường đến Chân Lạp và hiện nay vẫn còn, và bao chuyện, tầng lớp lịch sử của vùng Nam Bộ xưa vẫn còn chưa được khám phá hết.

Chân Lạp Phong Thổ Ký của Chu Đạt Quan là một tác phẩm mà từ khi giới thiệu sang phương Tây vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, hầu như không ai nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Chân Lạp, cũng như về Đông Nam Á lục địa, không sử dụng và đánh giá cao giá trị tư liệu của cuốn sách. Tác phẩm này đã được nhà Thanh sưu tập và đưa vào trong hai bộ tùng thư lớn là Cổ kim đồ thư tập thành và Khâm định tứ khố toàn thư. Tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Chân Lạp Phong Thổ Ký của Chu Đạt Quan bản chữ Hán có 8.500 chữ, ngoài Tổng tự, chia làm 40 đề mục. Các đề mục không ghi thứ tự nhưng sắp xếp theo trình tự như sau: 1. Thành quách; 2. Cung thất; 3. Phục sức; 4. Quan thuộc; 5. Tam giáo; 6. Nhân vật; 7. Sản phụ; 8. Con gái; 9. Nô tỳ; 10. Ngôn ngữ; 11. Dã nhân; 12. Văn tự; 13. Năm tháng ngày giờ; 14. Tranh tụng; 15. Bệnh hủi; 16. Tử vong; 17. Cày cấy; 18. Núi sông; 19. Sản phẩm; 20. Mậu dịch; 21. Muốn được hàng hóa; 22. Cỏ cây Trung Quốc; 23. Chim; 24. Thú; 25. Rau dưa; 26. Cá, bò sát; 27. Ủ rượu; 28. Muối, dấm, tương, miến; 29. Tằm tang; 30. Đồ dùng; 31. Xe kiệu; 32. Thuyền và mái chèo; 33. Thuộc quận; 34. Thôn xóm; 35. Lấy mật; 36. Việc lạ; 37. Tắm gội; 38. Lưu ngụ; 39. Quân mã; 40. Quốc chủ ra vào.

Từ khóa tìm kiếm