Tải sách – Download sách Giáo Trình Hệ Điều Hành Windows Server 2003 của tác giả Ths. Lê Tự Thanh thuộc thể loại Lập Trình miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

 

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng nhất, nhằm giúp cho bạn đọc nắm bắt và có thể triển khai ngay một mạng máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003; cách thức triển khai một số dịch vụ mạng cơ bản như: DHCP Server, DNS Server, FTP Server, Web Server…

Giáo Trình Hệ Điều Hành Windows Server 2003

Windows Server 2003 là một hệ điều hành mạng rất mạnh và nổi tiếng của hãng Microsoft. So với các hệ điều hành mạng khác của Microsoft như Windows NT, Windows Server 2000 thì hệ điều hành Windows Server 2003 cung cấp nhiều tính năng nổi bật hơn hẳn và rất thuận tiện cho người quản trị mạng. Vì vậy, Windows Server 2003 đang được sử dụng rất rộng rãi trong các hệ thống mạng của nhiều Công ty, Xí nghiệp…

  • Chương 1: Giới thiệu Hệ điều hành Windows Server 2003
  • Chương 2: Cài đặt và thiết lập cấu hình Windows Server 2003
  • Chương 3: Quản lý Windows Server 2003
  • Chương 4: Windows Server 2003 và mạng máy tính
  • Chương 5: Active Directory

 

Nội dung chi tiết được trình bày trong 5 chương:

Từ khóa tìm kiếm