Tải sách – Download sách CorelDraw Dành Cho Người Tự Học của tác giả Phạm Quang Hiển - Phạm Quang Huy thuộc thể loại Sách Công Nghệ Thông Tin miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Các giả biên soạn theo hướng đọc tới đâu làm tới đó, phần trình bày chủ yếu được minh họa bằng hình ảnh. Trong tập 1, sách trình bày cả lý thuyết lẫn thực hành sẽ giúp bạn dễ dàng tìm hiểu và khám phá các đặc tính của CorelDraw X7 để ứng dụng trong công việc thực tế và hiệu quả nhất. Trong tập 2, sách trình bày chủ yếu là thực hành, người học sẽ thực hành với Corel Draw qua các bài tập lớn giúp người học củng cố phần lý thuyết đã được trình bày trong tập 1. Sau khi đã tìm hiểu phần lý thuyết và thực hành xong các bài tập trong tập 1, bạn đọc đã phần nào hiểu và thao tác được trong chương trình CorelDraw.

Review từ độc giả Trần Thanh Tường

Chất lượng giấy in và mực in không tốt. Rất thất vọng

CorelDraw Dành Cho Người Tự Học

2. CorelDraw dành cho người tự học

Sách CorelDraw Dành Cho Người Tự Học là tập 2 trong họ sách "Hướng Dẫn Sử Dụng CorelDraw" gồm hai tập do tủ sách STK biên soạn trong quý 4 năm 2016. Bộ sách được biên soạn cho người mới bắt đầu sử dụng CorelDraw trong thiết kế, học tập và nhiều hơn nữa.

Từ khóa tìm kiếm