Tải sách – Download sách Mạng Vô Tuyến Tùy Biến của tác giả KS. Trịnh Quang thuộc thể loại Sách Công Nghệ Thông Tin miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Mạng Vô Tuyến Tùy Biến

  • Chương 1: Mạng thông tin không dây: tổng quan và một số vấn đề liên quan.
  • Chương 2: Tổng quan về mạng vô tuyến tùy biến.
  • Chương 3: Giao thức truy cập mạng vô tuyến tùy biến.
  • Chương 4: Tổng quan về các giao thức định tuyến tùy biến.
  • Chương 5: Định tuyến theo mức độ hoạt động của nguồn nuôi và yếu tố liên kết.
  • Chương 6: Định tuyến đa phương trong mạng vô tuyến tùy biến.
  • Chương 7: Đặc tính truyền thông mạng vô tuyến tùy biến.
  • Chương 8: Giải pháp TCP qua mạng vô tuyến tùy biến.
  • Chương 9: Vấn đề triển khai mạng vô tuyến tùy biến.
  • Chương 10: Công nghệ Bluetooth - Một ứng dụng điển hình của mạng vô tuyến tùy biến.

Từ khóa tìm kiếm