Tải sách – Download sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Trong Xây Dựng) của tác giả Nguyễn Hữu Đại (hệ thống) thuộc thể loại Sách Kiến Thức Tổng Hợp miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Phần thứ ba. Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình

Phần thứ nhất. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Từ khóa tìm kiếm