Tải sách – Download sách Phương Pháp Xây Dựng Bề Mặt Cho CAD/CAM của tác giả TS. Bùi Quý Lực thuộc thể loại Thiết Kế - Đồ Họa miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Hệ thống CAD/CAM/NC ngày càng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp ở nước ta. Nắm vững cấu trúc hệ thống và phát triển nó nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và từng bước góp phần hiện đại hoá ngành công nghiệp nước nhà là vấn đề đặt ra cho các nhà kỹ thuật hiện nay.Các bề mặt sản phẩm, sản xuất trong công nghiệp khá đa dạng và phức tạp, vì vậy để thiết kế và chế tạo thuận lợi người ta đã sử dụng máy tính trợ giúp trong quá trình này. Lĩnh vực thiết và mô tả bề mặt gia công trên máy tính được gọi là CAMM nó đóng vai trò rất quan trọng trong hệ CAD/CAM/CNC.Để mô tả các mặt từ đơn giản đến phức tạp, người ta có nhiều phương pháp khác nhưng để môtả các đường cong và mô hình toán được sử dụng để xây dựng các đường cong và bề mặt trên máy tính.Trong cuốn sách này trình bày một số phương pháp xây dựng các đường cong và bề mặt gặp trong sản xuất công nghiệp. Trên cơ sở đó giúp cho bạn đọc hiểu thêm quá trình xây dựng các đường cong và các mặt phức tạp trong hệ thống CAD/CAM/CNC.

Phương Pháp Xây Dựng Bề Mặt Cho CAD/CAM

Từ khóa tìm kiếm