Tải sách – Download sách LinguaForum Hooked On TOEFL iBT Listening: Cram Course (Without Audio CD) của tác giả LinguaForum thuộc thể loại TOEFL miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

 • Unit 01: Office Hours (I)
 • Unit 02: History
 • Unit 03: Social Sciences
 • Unit 04: Office Hours (II)
 • Unit 05: Literature & Arts
 • Unit 06: Empirical Sciences
 • Unit 07: Service Encounters
 • Unit 08: Natural Sciences
 • Unit 09: Human Studies
 • Actual Test
 • Workbook
 • Appendix
 • Orientation
 • Scripts & Answer Key

  Nội dung sách gồm các phần:

  Với một khung mục tiêu được thiết kế bài bản và phân bố chặt chẽ trong toàn loạt sách, LinguaForum iBT TOEFL Serieskhông chỉ có ích cho học viên iBT TOEFL mà còn đặc biệt cần thiết cho bất cứ ai muốn trau giồi và phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh một cách toàn diện.

  LinguaForum Hooked On TOEFL iBT Listening: Cram Course (Without Audio CD)

  Đặc điểm của loạt sách này là hệ thống các kỹ năng được xây dựng và phát triển ứng với từng cấp độ bên cạnh việc cung cấp các bài tập ứng dụng theo sát với dạng thức bài thi TOEFL iBT thực tế. Không chỉ hướng học viên vào kỹ thuật giải quyết các câu hỏi thi TOEFL iBT cụ thể, sách còn nhắm đến việc phát triển toàn diện kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh của học viên thông qua một hệ thống bài học và luyện tập ngữ âm, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe và viết.

  Từ khóa tìm kiếm