Tải sách – Download sách 7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng của tác giả Bill George thuộc thể loại Sách kinh tế miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Hãy sẵn sàng cho một cuộc hành trình cam go

Tìm kiếm nguyên nhân sâu xa

7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng giải thích lý do tại sao có nhiều nhà lãnh đạo lại thất bại khi gặp khủng hoảng trong khi các nhà lãnh đạo khác biến nó thành cơ hội và hướng dẫn bạn cách ứng dụng những bài học đó trong khủng hoảng như thế nào cho hiệu quả.

Đừng bao giờ lãng phí  một cuộc khủng hoảng thích hợp

Bạn đang ở một vị trí nổi bật

7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng

Đối diện với thực tế

Tập trung vào chiến thắng.

Đừng trở thành một tập bản đồ

7 Bài Học Lãnh Đạo Trong Khủng Hoảng gồm:

Từ khóa tìm kiếm