Tải sách – Download sách Vẽ Các Mô Hình 3D Trong Autocad 2012 của tác giả VL.COMP thuộc thể loại Sách Công Nghệ Thông Tin miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Với “Vẽ các mô hình 3D trong Autocad 2012” bạn sẽ học từ các điểm cơ bản về các công cụ vẽ AutoCad cho đến việc tạo mẫu và thiết kế 3D hoặc đến việc tùy biến. Bạn sẽ tiếp cận với các ví dụ bản vẽ AutoCad thực tế, hiểu và ứng dụng các khái niệm mới thông qua các bài tập thực hành.

Phiên bản AutoCad 2012 cung cấp rất nhiều tính năng mới bao gồm nhiều tính năng mở rộng, các cách để lưu trữ và mở các bản vẽ trực tuyến, tạo các nhóm nhanh hơn, một giao diện mới để truy cập nội dung bản vẽ và bổ sung nhằm nâng cao tính hiệu quả cho các bản vẽ 2D và 3D.

Từ khóa tìm kiếm