Tải sách – Download sách Tính Toán Thiết Kế Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt của tác giả PGS. TS. Bùi Hải thuộc thể loại Sách Khoa Học - Kỹ Thuật miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Chương 4 trình bày trình tự tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí cùng các bài toán cụ thể theo phương thức mới, hay còn gọi là phương thức Carrier.

Tính Toán Thiết Kế Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt cung cấp kiến thức, cơ sở tính toán, tài liệu tham khảo,... cho việc thiết kế, chế tạo các thiết bị trao đổi nhiệt, bao gồm bốn chương.

Chương 3 giới thiệu lý thuyết, ví dụ tính toán chi tiết thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống nhiệt.

Chương 1, 2 trình bày nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng, trình tự tính toán chi tiết các loại thiết bị trao đổi nhiệt như: bộ quá nhiệt, bộ sấy không khí, bộ hâm nước.

Từ khóa tìm kiếm