Tải sách – Download sách Kỳ Thư Kybalion của tác giả Three Initiates thuộc thể loại Sách Tôn Giáo - Tâm Linh miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Kỳ Thư Kybalion

Trích từ ‘Dịch học tinh hoa" của học giả Nguyễn Duy Cẩn. tr.228-229. Bản in 1973

Quyền KYBALION mà chúng tôi thường đề cập đến như là một quyền “Kỳ thư”, một quyển kinh Dịch của Ai Cập và Hy Lạp cổ truyền: Nó vừa là một quyển minh triết (Sagesse), vừa là một quyền sách huyền nhiệm (Mystère) dùng làm căn bản cho tất cả mọi thứ học huyển bí cồ đại ở miền Trung Đông, Ai Cập và Hy Lạp. Những nguyên lý căn bản của nó đều là những nguyên lý mà kinh Dịch của Trung Hoa đã nêu ra. Điểu đặc biệt nhất là những nhà bình giảng nó đã dùng khoa học cận đại dể giải thích, nên những gì thật huyền bí đã trở thành rất dễ hiểu cho những ai có một trình độ khá cao về khoa học Tây phương cận đại và hiện đại.

Từ khóa tìm kiếm

  • Download sách Kỳ Thư Kybalion
  • Tải sách Kỳ Thư Kybalion miễn phí
  • Tải sách Kỳ Thư Kybalion free
  • Download ebook Kỳ Thư Kybalion free
  • Đọc sách Kỳ Thư Kybalion Online