Tải sách – Download sách Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 10 của tác giả Ths. Trương Ngọc Thơi thuộc thể loại Sách Tham Khảo Lớp 10 miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 10

Trong quá trình học tập môn Lịch sử lớp 10 ở trường THPT theo hướng kiểm tra và thi trắc nghiệm, các em học sinh cần phải vừa trả lời được các câu hỏi gắn với kiến thức cơ bản của từng bài, từng chương, đó là dạng câu hỏi nhận biết, thông hiểu, đồng thời, phải vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm ở mức độ yêu cầu cao hơn, khó hơn, đó là dạng câu hỏi vận dụng kiến thức.

Cuốn sách sẽ tạo điều kiện cho các em học sinh nhanh chóng tiếp cận với các dạng câu hỏi trên.

Từ khóa tìm kiếm