Tải sách – Download sách Tìm Hiểu Các Bài Văn Khấn Truyền Thống Áp Dụng Đời Thường - Những Phối Hợp Quan Trọng Ứng Dụng Trong Cuộc Sống & Văn Phòng Công Sở của tác giả Kim Quý - Quý Long - Kim Thư thuộc thể loại Sách Văn Hoá - Du Lịch miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Nội dung của cuốn sách bao gồm các phần sau:

Phần một. Đời sống tâm linh của người Việt qua việc cúng bái, khấn lễ

Tìm Hiểu Các Bài Văn Khấn Truyền Thống Áp Dụng Đời Thường - Những Phối Hợp Quan Trọng Ứng Dụng Trong Cuộc Sống & Văn Phòng Công Sở

Tâm linh và các vấn đề tâm linh trong đời của con người là bao la, nhiều khi mơ hồ, bí ẩn nhưng lại cũng rất cụ thể, dù người ta không phải lúc nào cũng có thể lý giải một cách tường tận bằng các thực nghiệm khoa học.

Tâm linh được xác tín bỡi niềm tin của con người vào những điều huyền bí, được cụ thể hóa bằng các tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, các quan niệm liên quan đến vận mệnh của con người, và được mệnh danh chung dưới các tên khoa học huyền bí.

Tâm linh và các vấn đề tâm linh khởi nguồn từ chính cuộc sống của con người, được lưu truyền, gìn giữ và phát triển cho đến ngày này, đã trở thành văn hóa, một nét đặc trưng tạo ra sự khác biệt giữa các vùng miền, châu lục và các dân tộc, bên cạnh những nét chung nhất mang tính toàn nhân loại.

Thực thi các nghi thức mang tính chất thần thiêng, chiêm nghiệm phong thủy... để kết nối, thực hiện nghĩa vụ, giãi bày với các vị tổ tiên thần thánh, chư Phật, chư tiên, các Mẫu, hoặc áp dụng phù hợp với những tiêu chí mang tính quy phạm mạng đậm nét tâm linh, là một phần nhỏ của văn hóa tâm linh.

Như vậy, có thể nói văn hóa tâm linh, đa dạng, phong phú ở nhiều phương diện, các phương diện này một mặt tồn tại độc lập, nhưng cũng có mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau, bổ sung củng cố cho nhau, với mục đích duy nhất là phục vụ cho đời sống của con người, khiến con người có thể vui vẻ, hạnh phúc, tránh được những buồn lo trong cụôc sống. Chẳng hạn nếu chúng ta sắp đặt nhà cửa, văn phòng ở vị trí không thuận lợi, thì việc cúng bái cũng khó khăn, ít đem lại hiệu qủa hoàn hảo.

Phần hai. Văn khấn dùng trong cuộc sống và kinh doanh

Từ khóa tìm kiếm