Tải sách – Download sách Cad Trong Điện - Điện Tử Vi Điều Khiển Và Ứng Dụng của tác giả Lê Ngọc Bích - Phạm Quang Huy thuộc thể loại Sách Công Nghệ Thông Tin miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Tài liệu biên soạn trên phiên bản Proteus 7.0 và 8.0 nhưng xét về mặt kỹ thuật, nếu máy tính các bạn dùng các phiên bản cũ 6.0 hay mới hơn 8.2 vẫn có thể thực hành các bài tập trong sách mà không ảnh hưởng nhiều đến việc học do các lệnh và giao diện làm việc trong các phiện bản này không khác biệt nhiều.

Như: Chương 1: giới thiệu phần mềm Mikroc; Chương 2: Ngôn ngữ C và các hàm có sẵn trong Mikroc; Chương 3: Điều khiển Led đơn; Chương 4: 10 bài tập thực hành với Picbasic Pro và Proteus; Chương 5: Điều khiển động cơ một chiều (DC)...

Cad Trong Điện - Điện Tử Vi Điều Khiển Và Ứng Dụng

Từ khóa tìm kiếm